background
       
     
Website Hit Counter
látogató

Üdvözli az Avi-XVIII Kft.
 

Autóvezető képzés

Az iskola neve: AVI-XVIII Kft Autóvezető Iskola. Az iskola vezetése a járműközlekedés-oktatás területén 35 éves tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik, az iskola pedig 19 éve már önállóan működik. Az iskolában ezen időszak alatt közel 900 fő szerzett "B" kategóriás gépjárművezetői engedélyt (jogosítványt), nagyrészt pestszentlőrinci lakosok, de jártak ebbe az iskolába messzebbről is, pl. Százhalombattáról, Csév-Leányvárról, Újpestről, Vecsésről, Gyálról stb. S hogy ilyen messziről miért járnak ide, mikoris útjuk során számtalan autósiskolába tudnának botlani, ezt kinek-kinek a fantáziájára bízzuk. Egy tény azért biztos: a Nemzeti Közlekedési Hatóság statisztikája szerint az iskola az eredményességi szintje tekintetében a 120 budapesti autósiskola között 2007-ben az első öt között foglal helyet. Ez azért "nem semmi".

Azonban a vezetői engedély még itt sem hullik a tanuló ölébe úgy egyszerűen, ennek megszerzéséhez tenni is kell egyet s mást. Így például a szorgalmas tanfolyamra járás mellett tanulni is kell, az elméleti órákon érdemes jegyzetelni, odafigyelni a tanárra és odahaza átnézni a tanultakat. A tanár a sikeres előmenetel érdekében a hallgatóra erős ráhatást gyakorol, azonban az akaratnak kölcsönösnek kell lennie. Eme tanfolyamok alkalmasak arra, hogy az akaratot, a szándékot fokozzák, úgy szellemileg, mint testileg edzésben tartsák. Az autós tanfolyam lényegesen különbözik az általános iskolai, vagy a középiskolai képzéstől, ezért bátran kijelenthetjük, hogy aki például középiskolába jár, az ne féljen attól, hogy az autós tanfolyam miatt tanulmányaiban túlterhelés veszélye fenyegeti. Az autós tanfolyam az egyéb tanulmányok mellett inkább egy kikapcsolódást, felfrissülést jelent, még az érettségire készülést is inkább segíti, mint hogy hátráltatná. A mi iskolánknál minden egyes hallgató a saját tudására, elsajátított készségeire alapozhat. A "himi-humi" dolgokat és "kiskapukat" tessék nagy ívben elfelejteni, bármi fura dolgokat is hall más ismerősöktől (hogy mennyit "kell adni" a vizsgabiztosnak, hogy ezért igazán nem is kellett vezetnie a vizsgán, csak úgyszólván 5 percig a háztömb körül, /hogy legyen neve a gyereknek/ stb.) A MI ISKOLÁNKNÁL ALAPOS MUNKA FOLYIK a jó tanulás érdekében, és aki ezt cérnával nem bírja, az ne is jöjjön errefelé. A gyengék másik iskolánál keressenek boldogulást. A mi iskolánkban nem szeretjük a kábítósokat, az alkoholizálókat. A dohányzás felett szemet húnyunk, azonban az iskola felségterületén (tehát az oktató járműben is) a dohányzás tilos.

Tandíj fizetés

Ma is, mint a múltban is, a "B" kategóriás képzés alaptandíja kb. egy havi átlagkeresetnek felel meg. Vannak "olcsó" iskolák is, azonban az "olcsó húsnak híg a leve" című népi megfigyelés ezekre nagyon is illik. Ezt ki lehet próbálni, azonban a próba mindig többletbefektetéssel jár, de mire a hallgató erre rájön, már késő, már fogva van, "törököt fogtam, de nem enged". Végelszámolásnál kiderül, hogy az anyagi ráfordítás legalább két és félszer akkora, mint amilyenre számított. És amit cserében kap érte, az külön fejezetet érdemel, még az is előfordulhat, hogy egy életre megutálja az autóvezetést. Nálunk a tandíjat lehet részletekben is fizetni. Az elméleti tanfolyami díj egy összegben fizetendő a beiratkozáskor, vagy legkésőbb a második előadás alkalmával. A gyakorlati órák tandíját lehet 10-10 óránként (természetesen a kívánt 10 órát megelőzően) fizetni. Iskolánk az év azon időszakaiban, amikor kicsi az érdeklődés (pl. februárban, ill. szeptemberben), ú.n. "akciós" tanfolyamokat is szokott idítani. Azok a jelentkezők, akik ezt célozzák meg, 20.000.- /húszezer/ Ft kedvezményben részesülhetnek. Ilyenkor azonban részletfizetési kedvezményt nem tudunk nyújtani, a teljes maradékot a beiratkozásig, vagy legkésőbb az első tanulmányi héten be kell fizetni.

Tanítás-tanulás folyamata

A tanfolyam hasonlít a csoportfoglalkozásokra, azonban ez mégsem az. Itt minden hallgató egyénileg és saját magának kell, hogy tanuljon, ráadásul alaposan, hiszen a járműközlekedés olyan társasjáték, melyben - veszélyessége folytán - az egyén személyes felelőssége döntő fontosságú. Az elméleti tanfolyam órarendjének időpontjait a hallgatók igényének megfelelően az első foglalkozáson állapítjuk meg. A lefektetett órarend egy példánya a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz kerül, hogy ők ez alapján bármikor szakfelügyeleti ellenőrzést végezhessenek. Az elméleti tanfolyamra 10 alkalommal kell ellátogatni, ezt legtöbbször 3 hét alatt letudjuk. Ez után lehet vizsgát tenni a főhatóság vizsgatermében az elméleti ismeretekből. Az elméleti tudnivalók a következő tantárgyakra épülnek: Közlekedési ismeretek; Vezetéselmélet; Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. A sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni a gyakorlati autóvezetés-tanulást. A keretidő 2 év, természetesen a legtöbb hallgató az egész tanfolyamot az elméleti és a gyakorlati részeivel együtt 2-3 hónap alatt elvégzi és vezetői engedélyét megszerzi. S hogy ki milyen ütemben kívánja ezt végrehajtani, az mindenkinek saját belátására van bízva.

Panaszügyek

Sajnos - hála istennek - nem tudunk hozzászólni, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Vizsgáztatási és Utánképzési Szakágához mind ez ideig nem futott be panaszügy, pedig a mi iskolánk 1990. óta folyamatosan működik.

Vizsgáztatás

A vizsgáztatást az imént említett főhatóság végzi, az elméleti vizsgák vizsgatermeiben történnek (Bp. XI. Petzvál József u. 39., vagy Budapest, XIX. Vas Gereben u. 2.), a gyakorlati vizsgák kiindulási (és érkezési) helye Bp. XIX. Vass Gereben u.1. A gyakorlati vizsgák (tapasztalatunk szerint) ezen a környéken történnek, Bp. XVIII; XIX; XXIII. kerülete és az M5 autópálya Gyálig terjedő szakasza. A helyismeret - bizony - nem hátrány. Jó lenne, hogy amikor a tanfolyamhallgató gyalogosan jár-kel, vagy autóban utazik akár tömegközlekedési járművel, nyitva tartaná a szemét, már ami a közlekedést illeti. Nem azért, hogy a rosszat eltanulja, hanem azért, hogy adott helyeken hogyan lehetne kultúráltan és biztonsággal, a szabályok betartására is gondot fordítva közlekedni. Ugyanis az effajta szemlélődés ingyen van és lehet belőle profitálni. A vizsgán erre kiváncsi a vizsgabiztos. Aki Fittipaldit szeretné utánozni (elnézést kérünk tőle neve említéséért, de talán nem haragszik érte), vagy aki dr. Bubó küldöncére hasonlít (már ami a reakcióidejét illeti), az adott esetben ne csodálkozzon. A vizsgán semmi másra nem kíváncsi senki, mint arra, hogy a szükséges minimumot a vizsgázó tudja-e megfelelő nyugalommal, biztonságosan és kultúráltan teljesíteni.


A tafolyamhoz sikeres felkészülést kivánunk, autós életében leljen sok örömet. A mi iskolánkra gondoljon szeretettel akár hosszú évek távlatából is.

Mi ezen fáradozunk.

Jelentkezés e-mailben: 
info@autovezetoiskola.hu 

vagy telefonon : 06702 144 848

Következő tanfolyam:
nov. 29, 18h
Avi-XVIII Kft.
1990-2011

 
készítette :: Norbi >